19 oktober, 2010

Varför får vi i Sverige veta så lite om de viktiga nyheterna…

image

FN uppmanar till omedelbara åtgärder för att rädda livet på jorden *

av personal Writers
Tokyo (AFP) 18 Oktober 2010

Världen måste agera omedelbart för att stoppa snabb förlust av djur och växtarter som tillåter människor att existera, varnade FN igår måndag i början av ett stort toppmöte om biologisk mångfald.

Delegater från 193 medlemmarna i FN: s konvention om biologisk mångfald (CBD) samlades i centrala staden Nagoya för att försöka  utarbeta strategier för att vända en anlagd massutrotning.

image

"Det är dags att agera nu och platsen att agera är här", sa CBD verkställande sekreterare Ahmed Djoghlaf. Sammanträdet öppnades, och beskriver
12-dagars evenemang som en "milstolpe" i mänsklighetens historia.

"Business as usual är inte längre ett alternativ när det gäller livet på Jorden ... vi behöver en ny strategi, nu måste vi återknyta kontakten med naturen och leva i harmoni med naturen. "

image

Vad är det som håller på att hända med solen?

läs länk på engelska eller översätt den:

http://www.fivedoves.com/letters/oct2010/danielm1018-4.htm

Delegaterna fick höra om hur människan håller på att utplåna ekosystem som tropiska skogar och korallrev, dödar djur och växtarter som utgör livets väv som mänskligheten är beroende av.

"Det här mötet är en del av världens ansträngningar att ta itu med ett mycket enkelt faktum. Vi förstör livet på jorden, sa FN:s miljöprograms verkställande direktör Achim Steiner  i ett tal vid invigningen.

"Vi förstör själva grunden som upprätthåller livet på denna planet."

"Låt oss ha modet att se in i ögonen på våra barn och erkänna att vi har misslyckats individuellt och kollektivt för att ...  avsevärt minska förlusten av biologisk mångfald senast 2010” sade Djoghlaf .

image

I stället har förstörelse av livsmiljöer fortsatt med oförminskad kraft, och vissa experter varnar nu för att planeten står inför den  sjätte etappen massutdöende - den senaste sedan dinosaurierna försvann för 65 miljoner år sedan.

image

Nästan en fjärdedel av däggdjuren, en tredjedel av amfibierna, mer än en åttondel av fåglarna och mer än en femtedel av växtarterna står nu inför hotet av utrotning, sade Internationella naturvårdsunionen
(IUCN).

Fyrbåken blinkar:

fyrbåken blinkar

Jesus sände ut sina lärjungar och sa bland annat så här:

(Matteusevangeliet kapitel 10, vers 26- 31.)

Var alltså inte rädda för dem. Det finns ingenting gömt som inte skall komma i dagen och ingenting dolt som inte skall bli känt. Vad jag säger er i mörkret, det skall ni säga i dagsljuset, och vad jag viskar i ert öra, det skall ni ropa ut från taken. Var inte rädda för dem som kan döda kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan förgöra både själ och kropp i helvetet. Säljs inte två sparvar för ett kopparslant? Men ingen av dem faller till marken utan att er Fader vet om det. Och på er är till och med hårstråna räknade. Var alltså inte rädda: ni är mer värda än aldrig så många sparvar.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentar: