12 mars, 2011

Vi är i tankarna hos familjerna i Japan och ber för dem… många kanske fortfarande kan räddas….

Mihama-ku  i Chiba City är återvunnen mark från havet. I artikeln står att  det här är tidiga tecken på sönderfall av en ö och dess eventuella sönderfall och våldsamma sammanbrott tillbaka i havet. Detta är bara början.

Om du klickar på länken här nedanför så får du se vad jag tyckte var så märkligt. Jag har aldrig sett något liknande. Om jag har förstått artikeln rätt så är det så att jordbävningen i Japan var så kraftig att hela ön flyttades från sin plats en bit och att detta är bilder som visar hur sönderfallet nu har börjat. Man ser hur marken flyttar sig. Det är en videoruta som du kan klicka på när du kommer till denna sida, ifall du som jag är intresserad av naturens egna fruktansvärda krafter.
 

http://theextinctionprotocol.wordpress.com/2011/03/12/parts-of-japan-already-showing-signs-of-disintegration/

 

Fyrbåken blinkar:

star5

(Jesaja kapitel 54, vers 10.)

Ja, om än bergen viker bort och höjderna vacklar, så skall min nåd inte vika ifrån dig och mitt fridsförbund inte vackla, säger Herren, din förbarmare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentar: