21 februari, 2013

Ännu ett tidstecken…

Enligt artikeln har inte inte Judarna rätt att be vid Västra muren i Jerusalem!

Jerusalem

Här följer en fri översättning av delar av artikeln.

Påståendet från den palestinska myndigheten att judiska människor inte har någon rätt att be vid Västra muren i Jerusalem är en motsägelse till historiska faktum och det profetiska scenario som fokuserar på Tempelberget för den sista tiden.

Herodes använde över 10.000 judiska arbetare för att bygga denna mur och det var den västra stödmuren för att hålla Tempelberget intakt. Kung Salomo byggde det första templet på Tempelberget och Herodes den store spenderade 46 år av renovering av det andra templet på samma plats - båda av dessa var judiska tempel. Det motbevisar den palestinska myndigheten anspråk av judisk anslutning till Västra muren.

Faktum är att Bibeln säger att en dag Messias, Jesus Kristus, kommer tillbaka till jorden och bygger ett tempel för det judiska folket på Tempelberget (Sakarja 1:16,6:12). Men innan Messias bygger Sitt tempel i Jerusalem, kommer det att finnas ett judiskt tempel uppfört på Tempelberget (Daniel 9:27, Matteus 24:15, II Tess 2:4, och Uppenbarelseboken 11:1).
Palestinska påståenden är felaktiga. Bibelns profetior kommer att uppfyllas.

Slut på fri översättning av utdrag från artikeln.

Klicka på länken nedanför för att komma till artikeln.

http://news.prophecytoday.com/

Fyrbåken blinkar:

501

(Psaltaren 50, vers 1 – 3.)

Gud, Herren Gud, talar och kallar jorden, allt mellan öster och väster. Från Sion, skönhetens fullhet, träder Gud fram i glans. Vår Gud kommer, och Han skall inte tiga. Förtärande eld går framför Honom, och omkring Honom stormar det med makt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentar: