17 februari, 2013

Jordbävning skakade Rom…

Mycket har hänt med Rom senaste dagarna. Påven som avgår, blixten som samma dag slog ner invid korset och åskledaren på Petruskyrkans tak, och nu på lördagskväll skakades bl.a. Rom av en jordbävning. Inte så stark, 4,8 i styrka, men tillräckligt stark för att få Roms stadskärna att skaka, människor i panik och höghus och palats som skälvde.

 

31

Fyrbåken har den senaste tiden blinkat mycket från Jesaja bok i Bibeln. Jag tycker mycket om den boken och finner många guldkorn i den. Jag såg i Hemmets Vän att Stanley Sjöberg hade skrivit en så fin artikel om Jesaja bok och bönen och ville så gärna dela den med er.

 

31

Mönsterbild om bön i Jesaja bok

Angeläget Publicerad: 2013-02-07 16:35

Skrivet av Stanley Sjöberg

Från Hemmets vän. Här är länken till artikeln

http://www.hemmetsvan.se/nyhetstexter.jsp?oid=5025&coid=3

Bön är mer än meditation, tystnad och stillhet med levande ljus, ikoner och rökelsedoft. Den kontemplativa trenden måste kompletteras med målinriktad, resultatinriktad bön.
Jesaja bok ger oss en mönsterbild av hur bön fungerar. Där beskrivs hur en man som hette Hiskia fick hjälp av profeten Jesaja. Han bad till Gud för Hiskia. Det räddade hans eget liv och hela Jerusalem. Förbön påverkade i flera extremt svåra omständigheter. Jesajas förbön ger oss därför en mönsterbild om hur positiva förändringar kan ske när vi ber (36:e–39:e kapitlen).
När du vet att någon ber för dig, ska du därför vara uppmärksam på vad som händer. Jämför sedan din erfarenhet med det här sammanhanget i Bibeln. Du som ber för andra människor, har också rätt att förvänta dig liknande följdverkningar.
Bön är att tillämpa andlig auktoritet. Bön är kommunikation. Bön frigör skapande kraft. Bön är en operativ verksamhet. Vi har mycket att lära av Jesaja som förebild.

1 När du har det svårt, upp­lever Gud det också svårt! Hiskia angreps, hånades och förnedrades av en fiende. Gud identifierades med hans nöd­situation. Det var som om angreppet riktades mot Gud själv (37:6; 23). På liknande sätt beskriver Jesus hur han ser på de problem som drabbar oss (Matt 25:35-45).

2 Guds Ande påverkar människor som svar på bön. Guds Ande tvingade även en fientligt sinnad personlighet att fatta beslut som Gud bestämde. Förebedjaren styrde omständigheterna för att hejda fienden att fullfölja sina hot (37:7). Bön är en maktfaktor när vi tillämpar det vi lär oss av Jesaja som förebild.

3 Änglar engageras som svar på bön. Som ett resultat av förbönen engagerade sig en ängel som tog itu med fienden (37:36). Händelsen blev mycket dramatisk. Även i Nya testamentet manifesteras änglar med fysisk styrka, andlig kraft och övermänsklig förmåga. Alla som vill utbilda sig i bönens tjänst måste se dessa möjligheter som förändrar förhållanden och väcker respekt.

4 När du ber får du veta mer om den som du ber för. Förebedjaren Jesaja fick kunskap om hur Hiskia hade påverkats av problemen så att han drabbades av en dödlig sjukdom (38:1-3). När vi ber kommer vi ”nära” den person vi ber för och får profetisk kunskap. Det är en djup kommunikation som spränger alla gränser och övervinner alla hinder. Därmed kan vår bön bli konkret, koncentrerad, målinriktad.

5 Vi kan påverka Gud att ändra sig när vi ber. Vår gemensamma bön kan påverka Gud så att han ändrar tidigare beslut och ger överraskande, positiva, förändringar (38:5-6).

6 Gud vill bekräfta sin omsorg genom tydliga tecken. Jesaja bad för Hiskia. Han hade svår ångest och brottades med tvivel. Då gav Gud ett tecken som kraftfullt manifesterade Guds vilja att lyssna och ge svar (38:8) på bön. Det inträffade ett kosmiskt mirakel. Det finns bibelforskning som också bekräftar att detta har hänt. Hela vårt solsystem skakade under Guds kraft, när undret skedde. Även du och jag får be om tecken som bekräftar Guds omsorg i vår situation.

7 Följ goda råd som din förebedjare ger dig. Jesaja uppmanade att man skulle lägga ett förband med fikon på bulnaden. Det medverkade till att han tillfrisknade (38:21). Många gånger samverkar Guds kraft med medicinska åtgärder där naturens rikedom får betydelse till läkedom.

8 Lyssna noga till före­bedjarens uppmaning och varning. Jesaja fick profetisk kunskap om Hiskias tanklöshet och varnade honom för likgiltighet och ytlighet (39:2-6). Övermod leder ofta till misslyckande. Ödmjukhet och lydnad inför Gud ger bevarad trygghet i livet.

Stanley Sjöberg

länken till Hemmets vän:

 http://www.hemmetsvan.se/nyhetstexter.jsp?oid=5025&coid=3

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentar: