29 mars, 2013

Det var för din och min skull…

jesus-carrying-cross

Många, de allra flesta svenskar känner till Jesus och Hans korsfästelse. Men inte så många tänker på att han kunde ha triumferat och kallat ner en hel hord av änglar som hade fått marken att skaka och hans plågoandar att ge upp andan av ren förskräckelse! Han kunde ha stigit ner från korset, avslutat plågan, straffat sina plågoandar – om Han hade velat. Men Hans vilja var att ta emot det straff som annars skulle ha blivit lagt på oss. Varje piskrapp skulle vi ha fått ta emot, de slog så hårt att blodet rann och det var vår rygg som skulle ha blivit spräckt i bitar av slagen – Han hade inget ont gjort!

Det var  dina och mina fötter som skulle ha fått kraftiga spikar inslagna, det var vi som skulle ha hängt där, hånade, spottade på, fått vår sida uppsprättad av ett spjut! Han hade ingen skuld i att Han hängde där medan de hånfulla ropen skallade.

Kan du tänka dig att någon har sådan ångest att Han svettas blod? Så svår ångest hade Jesus när Han visste vad som väntade Honom. Men Han drog sig inte undan, Han visste att det var detta som Han blivit sänd till jorden för, att med sitt eget liv köpa alla människor fria från det eviga straff de annars skulle ha fått. Det var inte bara smärtan och hånet som var så svårt.

Den svåraste stunden var nog de minuterna som den osynliga bägaren med Faderns vrede räcktes Honom, vreden över synden som gjorde att Han hade fått sända sin egen älskade Son till jorden för att betala priset för människornas synder och ovilja att lyssna till Honom. Denna stund var Jesus alldeles ensam, skild från sin Far för att betala hela mänsklighetens skuld  fullt ut. Jag tror att det var denna stund Jesus fasade mest för, att vara skild från Gud och dricka hans vredes bägare i botten på grund av människornas synder.

Medan denna oerhörda börda lades på Jesus, kom vid 12.00  ett mörker över hela landet som varade ända till klockan 15.00. Jesus plågades i dubbel bemärkelse, både den outhärdliga kroppsliga smärtan, men kanske var skilsmässan från Hans Far den svåraste delen. När mörkret hade varat i tre timmar, ropade Jesus med hög röst: “Min Gud, min Gud, varför har du övergett mig? Så totalt ensam var Han medan priset betalades fullt ut. 

Men tack vare att Han genomgick detta behöver aldrig du och jag bli skilda eller övergivna av Gud.  När skulden var betald ropade Jesus med sina sista krafter . “Det är fullbordat. Fader, i dina händer överlämnar jag min ande. Sedan gav Han upp andan. Vad som sedan hände ska vi återkomma till längre fram. Döden kunde inte behålla Jesus. Han uppstod som den förste av oss alla! Det blir påskdagens glädje!

TACK Jesus för vad du gjorde för mig och alla människor på Golgata! Tack för att du betalade priset så att vi fick gå fria. Nu är det upp till oss om vi vill ta emot dig och få del av den befrielse som du har att erbjuda människorna. För en sak är säker: “INGEN KOMMER TILL FADERN UTOM GENOM MIG, SÄGER JESUS”

En riktigt God och Välsignad Påskhelg önskar jag er alla!

animaatjes-pasen-07421

Fyrbåken blinkar:

501

I dag blinkar Fyrbåken ut orden som Jesus riktade till sin Far angående de som korsfäste Honom.

(Lukasevangeliet kapitel 23, vers 34.)

Jesus sade: “Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentar: