19 juli, 2013

Ute i människohoparna finns du…

kramnalle

TACK till dig som lever och verkar för Gud utan att det hörs så mycket om dig, eller syns så mycket utåt. Men av ditt arbete och av den kärlek du ger, så sker stora ting som gläder Guds hjärta och himlens änglar dansar av fröjd över dig. Du finns där ute mitt i människohoparna, men du är inte som alla andra. Din blick är annorlunda och dina ögon strålar mjukt. Ditt leende är varmt och du går varsamt fram. Du har nära till uppmuntran och fördömelse kommer inte över dina läppar. Du ser dig omkring inte för att finna någon fördel själv utan om någon kanske behöver dig just idag. Någon som du kan göra skillnad för, någon som ser ljusare på livet efter att ha fått träffa dig.

bön

Vem av alla där ute i människohoparna lägger märke till honom eller henne som troget lyfter fram olika förbönsämnen inför Gud i bön? Hon eller han håller fast och ber även om de inte ser bönesvar. Tänk på alla som blir frälsta som har haft en gammal mormor eller morfar, farmor eller farfar, mor eller far eller syskon, som har bett för dem. Kanske får inte bedjaren ens se sina bönesvar bli uppfyllda på den här sidan livet, men svaret kommer och något barn eller barnbarn eller den som var föremål för förbönen blir frälst! Ofta berättar de att under sitt liv ute i sus och dus hade de någon som alltid bad för deras frälsning. De bönerna gav frukt till sist, men vem märkte eller såg denna trofasta gärning? Kanske endast Gud, men Han gladde sig över dig och gav din bön framgång.

ljus2

Andra människor ställer upp helhjärtat för att hjälpa de som har det svårt, kanske fattiga, barn som far illa, offer för naturkatastrofer, barn som tvingas leva på gatan, människor med uppsvällda magar som inte har mat för dagen, eller människor som lever under svår förföljelse, det finns så många att räkna upp som lider nöd, även människor i vårt egna välfärds-Sverige som lider själslig eller andlig nöd. För en del av oss går bilderna på TV:n eller i tidningar förbi.  Vi ser dem med ett knivhugg av smärta inombords och sedan kanske vi glömmer det tills vi blir påminda nästa gång vi möter nöden.

Duvan

Men så har vi dem som förvandlar det de sett till praktisk handling, bilderna på vår näthinna gör att det sätter igång en serie av tankar som leder till att de gör något positivt av den kärlek de känner i sitt hjärta. De offrar av sin egen tid och bekvämlighet för att helhjärtat göra något för dessa som lider och far illa . På olika sätt går de tillväga, men deras insats leder till en positiv skillnad för de drabbade. Ingen kanske ser dem eller ger dem ett tack - men Gud gläder sig och kommer ihåg deras kärlek!

jesus-preaching

Jag tror inte att det är de stora uppgifterna i rampljuset som behövs, även om de också är nödvändiga. Men Gud räknar inte så säger Bibeln, utan Han ser till om vårt hjärta är villigt att ge av det vi själva har fått. Om det är tid, bekvämlighet, pengar, saker, eller ett lyssnande öra, en kram, en uppmuntran eller tröst, så blir Herren Jesus Kristus lika glad. Hans eget hjärta gläder sig över den kärlek som vi ger ut – utan att förvänta oss att få något tillbaka! Det är en utgivande kärlek som är särskilt dyrbar.

En kärlek som hellre ger än tar. En sådan kärlek kanske inte ser någon skillnad i form av människors tacksamhet, men de får lön av Gud själv i form av frid, glädje, förnöjsamhet och får ny påfyllning av välsignelse till sitt eget hjärta. Inte för att i första hand behålla för sig själv, utan för att ge vidare! TACK till dig som känner igen dig i detta! Jag har mött dig flera gånger och jag tackar Gud för dig!

Fyrbåken blinkar:

501

(Psaltaren vers 32, vers 8.)

Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du skall vandra, jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentar: