11 januari, 2015

Berättelsen om sådden...


Nu vill jag tala med dig om en speciell berättelse. Speciellt du som inte känner Bibeln så bra har stor nytta av att läsa detta. Det handlar om sådd i olika jordmåner. Det är inte vem som helst som undervisar om detta, utan det är Jesus. I den här berättelsen finns så mycket att lära om oss själva. Ta dig tid att läsa det här inlägget, kanske kan du få en aha-upplevelse över dig själv över vilken kategori du hör till. Om man lär känna sig själv bättre så har man också större förutsättningar att sätta in positiva förändringar. 

Jesus befann sig på sjön där han från en båt undervisade folket. Så här sa han:

Liknelsen om sådden.
En man gick ut för att så. 

 • När han sådde, föll en del på vägkanten, och fåglarna kom och åt upp det.
 • En del föll på de steniga ställena, där det inte fanns mycket jord, och det kom fort upp, eftersom myllan var tunn. Men när solen steg, sveddes det och vissnade bort, eftersom det var utan rot. 
 • En del föll bland tistlarna, och tistlarna växte upp och kvävde det. 
 • Men en del föll i den goda jorden, och gav skörd, hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt. 

Hör du som har öron.


Nu ville lärjungarna ha en förklaring av Jesus vad detta betydde. Här kommer förklaringen som Jesus gav dem.

Så hör då vad som menas med mannen som sådde. (Jesus förklarar)


 • Var gång någon hör ordet om riket utan att förstå, kommer den onde och snappar bort det som har blivit sått i hans hjärta. Det är sådden på vägkanten.
 • Sådden på de steniga ställena, det är den som hör ordet och genast tar emot det med glädje men inte har något rotfäste inom sig utan är flyktig; blir det lidande och förföljelse för Ordets skull, kommer han genast på fall. 
 • Sådden bland tistlarna, det är den som hör ordet, men världsliga bekymmer och rikedomens lockelser kväver Ordet, så att han inte bär frukt. 
 • Men sådden i den goda jorden, det är den som hör Ordet och förstår, och han bär frukt, hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt.
Du kan finna den ovanstående berättelsen i Bibeln i Matteusevangeliet kapitel 13.


Något som jag tror är - och kommer att bli, vanligt i den sista tiden, är sådden som har hamnat på de steniga ställena. Om det blir förföljelse eller lidande för Ordets skull, kommer vi på fall. Vi som redan är troende behöver förbereda oss att inte ge efter när förföljelsen kommer, för det har Jesus redan sagt oss att det kommer vi att få utstå. 

Du som ännu inte kommit till tro, stå emot den onde när han kommer för att försöka snappa bort det som blivit sått i ditt hjärta. Kanske hörde du en sång som talade starkt till ditt hjärta. Du blev berörd av orden och kände en längtan efter Jesus och Hans frid. Det var Gud som klappade stilla på ditt hjärta och det skedde en sådd. En god sådd. Vakta på den sådden, vattna den och gödsla den och var rädd om den så ska du se att den kommer snart att börja gro. Låt inte den onde stjäla någon sådan god sådd från dig. 

Tiden är kort, vi vet inte hur lång tid vi har kvar någon av oss. Låt Guds ord få slå rot i ditt hjärta, så det fortsätter att växa sig starkt och får starka rötter som en martall i skogen. När stormarna kommer ruskar det om ordentligt i kronan, men den kommer att stå kvar eftersom rötterna har vuxit sig mycket starka ner i den goda jorden. Då är det inte längre trädet (du) som bär sig själv utan roten (Kristus) bär dig. 


Fyrbåken blinkar:


(Matteusevangeliet kapitel 6 vers 33)

Sök först Hans rike och Hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.Välkommen att hälsa på oss på Internet i vår kristna presentbutik, Fyrbåken bok och present!

21 kommentarer:

 1. Ja, salig är den som tar imot Ordet om att vara korsfäst. På korset kan man intet ont göra.
  /Stig.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Stig
   Passar på att fråga dig om du läste Marguerites kommentar till dig i det förra inlägget, det om meteoriten i Bukarest. Hon har en kommentar till dig angående det du skrev om Johannes dop. Kanske kan du förstå hennes kommentar bättre än vad jag lyckades förklara för dig. Jag vill så gärna att du ska få känna frid över det vi diskuterade.
   Ha en fin dag.

   Radera
  2. Hej Stig och Myrra.

   Det Stig skriver och ger uttryck för är att synden fortfarande finns kvar hos människan trots Kristi försoningsverk på korset. Det pågår fortfarande ett stort arbete att bli syndfri här på jorden genom den s.k. helgelsen. Med helgelse menas den fortsatta utvecklingen av människan som skett efter frälsningen. En befrielse från syndens makt, det vill säga ett återupprättande av människans ursprungliga gudslika natur. Enligt helgelseläran sker helgelse av nåd utan annan motprestation än att man är villig, ber, ödmjukar och böjer sig inför Gud med ett öppet sinne. Vissa förkunnare beskriver helgelsen som en process som leder till ödmjukt och öppet sinne.

   Idéerna går tillbaka till John Wesley och spreds i Sverige till väckelserörelsen i Närke på 1800-talet. De s.k. Brobyggarna saluför idag samma tankegångar. "Men trots att vi är renade och helgade vid pånyttfödelsen behöver vi fortsatt rening. Vi är kallade till att förnyas i vår ande, om och om igen (Rom. 12:1,2). Det verk som Gud påbörjat vid pånyttfödelsen ska utvecklas och växa".

   Helgelsen är en fortsatt kamp att bli syndfri efter Jesus försoningsverk på korset, och att den nåd som frälsningen gett oss bara är början på det arbete i helgelsen som krävs för att bli helt syndfri. Fast vid korset,utan att ha lagt ner sina bördor där, siktar man mot "fullkomlig frälsning". Man kan likna helgelsen vid etapp två av frälsningsverket där omvändelsen är etapp ett.

   Däri ligger skillnaden om jag förstått Stig rätt. Om nu Stig menar att man kan bli helt gudalik i handel och vandel i detta liv genom helgelse ställer jag mig mycket tveksam till. Vi omvända strävar alla i ord och handling till den etik Jesus ger uttryck för i NT. Ibland misslyckas vi och får be om förlåtelse för detta. Men att redan på jorden bli gudalik i uppförande och ordning är inte möjligt för oss syndiga människor i detta jordeliv. Men vi måste sträva dit, och tack vare vår personliga relation till Jesus sker detta på olika sätt där ingen väg kan sägas vara bättre eller sämre. Om den saken vet endast Gud och kan sätta sig till doms över.

   Nämnas bör att jag hittills inte funnit ett enda ord om helgelse i de Jesus själv säger i evangelierna, utan fastmer hos de skribenter i Bibeln som uppträder efter Jesu himmelsfärd samt hos metodisterna som aktualiserar begreppet via John Wesley som i in tur inspirerades av hernnhutismen under 1700-talet.

   Gå tillbaka till ”basics” när du läser Bibeln, dvs de ord Jesus själv yttrar. De är kärnan i läran. Många senare uttolkare av desamma har sannerligen inte gjort det lätt för kristendomen till dags dato.

   Radera
  3. Hej Bjarne
   Tack för din jättebra och nyttiga information. Roligt också att läsa om Närke å 1800 talet. Min man Håkan var från Närke. Det var så välbehövligt att läsa din kommentar, för jag finner det svårt att kunna förklara för Stig hur vi ska vara tacksamma för Nåden.

   Precis så som du skriver här Bjarne, så tror också jag att vi varje dag ska ta vårt kors på oss och följa Jesus. När vi gör det tillsammans med den Helige Ande så blir varje sådan dag en dag i livets skola, och där blir vi formade mer och mer för varje dag med målet att bli mer och mer lika Jesus, vilket jag menar är en del av helgelsen. Den fortsätter ända tills den dag vi är hemma hos Herren.

   Liksom du Bjarne så tror inte heller jag att vi blir perfekta människor när vi blir troende och döpta, utan vi startar ett nytt liv där vi har fått våra synder förlåtna och blivit renade i Jesu Kristi blod. Därefter får vi lyssna till den Helige Andes vägledning och låta oss förvandlas för varje ny dag. Då blir det inte ett tvång, eller en tungt arbete. Det blir det när vi kämpar i egen kraft, men låter vi den Helige Ande leda oss framåt och lyssnar på Honom, så sker helgelsen under ett milt ok. Jesus säger i Matteusevangeliet: Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, så skall ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt."

   Då blir det roligt och välsignat att följa Jesus. Vi möter ofta förföljelse utifrån, från andra människor, men från Herren möter vi Nåd och vägledning och kärlek. Därför tycker inte jag att det är tungt att följa Jesus, utan en glädje. När prövningarna kommer, så kommer Herren desto närmare och bär och lyfter underifrån. Men av Stig har jag fått intrycket att arbetet att få tillhöra Jesus är så tungt att nästan inga kristna klarar av det. Det är jag inte med på, för det är inte sanningen. Hoppas att också Stig läser din kommentar så han får frid över detta med helgelsen. Det som skiljer min och Stigs åsikt om helgelsen är att jag vill LÅTA MIG FÖRVANDLAS av Gud för varje ny dag genom att jag är öppen för den Helige Andes vägledning låter Honom ta över rodret. Om jag förstått Stig rätt så ser han helgelsen som något tungt som människan måste kämpa med.

   Nej, det tunga är när vi får utstå förföljelse och hån och prövningar av olika slag. Men det måste komma, för det har Jesus sagt att vi inte ska förvänta oss annat. Men när Jesus är med i båten, så blir inte det svåra så svårt som det skulle ha blivit om vi varit lämnade ensamma åt oss själva. "Som din dag är, så skall din kraft också vara" sa Jesus. Jag har sett detta mer än en gång under svårigheter i mitt eget liv. Kraften kommer när vi som bäst behöver den, friden kommer mitt i svårigheterna, Herren är aldrig så nära som när vi går igenom elden. Då renas vi under vandringen, men den som bär oss igenom är Herren. Helgelse och rening kommer som en del av det Herren leder oss igenom.

   Nu blev det väldigt långt Bjarne, men jag hoppas att det också ska kunna bli ett tillrättaläggande för Stig, det är därför jag försöker skriva så detaljerat som möjligt. Hoppas du läser detta nu Stig och kanske vill försöka att förstå också hur jag menar.

   Tack till dig Bjarne. Du är insatt i så mycket och det var fint att få ta del av det du skrev.
   Önskar dig en härlig kväll och en fortsatt välsignad vecka.

   Radera
 2. En liten rättelse:
  Jesus talar om helgelse u Upp:22:11.

  Tack för ditt fina inlägg om sådden, Myrra!
  Önskar dig en fortsatt fin och Välsignad vecka!

  KRAAAM!!!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Marguerite
   Tack för bibelordet och tack för din uppmuntran angående texten om sådden. Ja den texten låter oss förstå en hel del om oss själva och jag tyckte den var aktuell nu när så många lider av förföljelse av olika slag över vår värld. Vi kristna här i Sverige har det ju väldigt bra om vi jämför med hur de kristna har det i andra länder. Men texten talar också så fint till de som ännu inte har kommit till tro, så de kan se sig själva i det ljuset och hur den onde försöker ta bort den goda sådden.

   Nu är en tid när hat och våld eskalerar och vi behöver Guds kraft och den Helige Andes vägledning varje dag.
   Stor, stor kram tillbaka till dig min vän. Var välsignad!

   Radera
 3. Jag är ingenting, kan ingenting. I mitt kött bor inget gott. Men tron på livets Ord, är den största makt som finns, ja nyckeln, till ett liv fullt med glädje ock salighet.
  /Stig.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Stig
   Så gott för dig att du känner att du är på rätt väg. Den vägen ska du hålla fast vid tills Herren säger något annat.
   Må så gott och ha en fortsatt fin vecka.

   Radera
 4. Genom tron, segrar vi alltid över det onda, i alla frestelser. Stor är vår Mästare och Frälsare. Många predikanter har under årens lopp varit motståndare till levande tro på Guds Ord. /Stig.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Stig
   Hur tänker du om alla de människor som inte känner att de alltid segrar då? Vad har du att säga till dem?

   Radera
 5. Tro allt Guds Ord! Tänk inte på dina känslor!
  /Stig.

  SvaraRadera
 6. Angående en "liten rättelse" från någon här och jag citerar mig själv än en gång.

  Det jag skrev var följande: citat "Nämnas bör att jag hittills inte funnit ett enda ord om helgelse i de Jesus själv säger i evangelierna, utan fastmer hos de skribenter i Bibeln som uppträder efter Jesu himmelsfärd samt hos metodisterna som aktualiserar begreppet via John Wesley som i in tur inspirerades av hernnhutismen under 1700-talet."

  Uppenbarelseboken tillhör så vitt jag vet inte evangelierna.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Helt riktigt, Bjarne!
   Men det är Jesus själv som talar i Uppenbarelseboken på det nämda stället.
   Alltså talar han om helgelse.

   Radera
 7. Jesus talar också om helgelse i
  Johannes evangelium 17: 19,
  Om nu allt ska bli riktig rätt här...

  SvaraRadera
 8. Levande tro på Guds Ord, följs av goda gärningar. Tro utan gärningar är död. Vi skall få lön efter våra gärningar. Låt oss se till, att göra det goda, alltid. Den ödmjuka får nåd, dvs hjälp att göra det goda. Ingen annan.
  /Stig.

  SvaraRadera
 9. Johannes 17
  …18.Såsom du har sänt mig i världen, så har ock jag sänt dem i världen. 19.Och jag helgar mig till ett offer för dem, på det att ock de må vara i sanning helgade.

  Hela kapitel 17 består av Jesu samtal med hans Fader strax innan han fängslas. Han ber för människor som tror på honom och kommer att bli kvar här på jorden efter hans uppkomst till himlen. I vers 17 ber Jesus Gud Fader att ”Helga dem (människorna min anm.) i sanningen; ditt ord är sanning”. Ordet helgelse står inte i Johannesevangeliet. Där står ”jag helgar”, dvs ett verb och inte substantivet helgelse.

  Själva ordet helgelse finns som sagt inte i evangeliet. Den helgelserörelse jag syftar på i mitt inlägg är den helgelserörelse som kommer från metodismen och senare till helgelserörelsen i Närke på 1800-talet, där helgelse betyder något helt annat än Jesus ord i Johannesevangeliet.

  I Helgelserörelsen nöjer man sig inte med att motta Jesu nåd och pånyttfödelse med omvändelsen, utan det gäller att efter denna bli gudalik i detta jordeliv. Först omvändelse, sedan helgelse till fullständig renhet och gudalik i sinne och handling. Och det var just det mitt inlägg handlade om.

  SvaraRadera
 10. Hej Bjarne, Marguerite och Stig
  Tacksam för era kommentarer och att få läsa om helgelsen så som ni uppfattar den. Bra att vi kan hjälpas åt att diskutera och belysa Bibeln. Det kommer alltid något gott ur detta när vi delar Guds ord med varandra och våra tankar kring det.

  Önskar er alla en fortsatt fin vecka och Guds välsignelse.

  SvaraRadera
 11. " Gå tillbaka till basics,
  de ord som Jesus själv yttrar"...

  Jag vill gärna stryka under att
  Hela Bibeln är Guds Ord, därför att Han själv är Ordet, oavsett vem som
  " säger vad" i den.

  Önskar en fortsatt fin och Välsignad vecka!!!


  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Marguerite
   Ja amen! Hela Bibeln är Guds ord. I morgon är det fredag redan och jag vet knappt vart dagarna tar vägen. Kanske blir det så när man blir äldre att tiden går fortare och fortare? Önskar dig en välsignad helg och skickar en stor kram!

   Radera
 12. Tack för ditt underbara inlägg och budskap Myrra. Kram.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Vanja
   Tack själv! Tack för att du tittar in och tack för din egen fantastiska blogg som jag tycker mycket om.
   Veckorna rusar iväg. Nu är det strax helg på nytt. Du får ha en välsignad helg. Stor kram!

   Radera

Kommentar: