17 januari, 2015

Smörjelseolja från Jerusalem på det sätt som Herren ville att den skulle tillredas...Smörjelseolja från Jerusalem

En Helig Smörjelseolja

Många Församlingar beställer sin Smörjelseolja från Fyrbåken bok och present. Då får de sin smörjelseolja direkt från Jerusalem och tillverkad i Jerusalem, efter den uppmaning som Herren gav Mose i Andra Mosebok kapitel 30. 

Du som inte vet vad smörjelseolja är för något, så är det en helig olja, att använda när man ber för sjuka. När vi på Fyrbåken bok och present beställer hem varor från Israel, så har vi med stor omsorg valt leverantör. Den som är vår huvudleverantör har Jesus Kristus som sin Herre och är stationerad vid Genesarets sjö. I de områdena gick Jesus ofta omkring och undervisade och botade sjuka. 

Man har också tillverkat en smörjelsesalva att använda när man ber för sjuka. Det är en liten, liten burk, som innehåller endast 5 ml. Men den är så liten för att du som har gåvan att be för sjuka ska kunna ha den med dig i fickan eller väskan. Den tar knappt någon plats alls den lilla burken, men är väldigt dryg eftersom åtgången är så liten för varje gång. 
Helig Smörjelsesalva nya burken

Helig Smörjelsesalva blå burken 


"Receptet" som Herren gav till Mose kan du läsa om i Fyrbåkens blinkning i dag.


Fyrbåken blinkar:


Andra Mosebok kapitel 30 vers 22 - 25)

Och Herren talade till Mose och sade: Ta dig också kryddor av yppersta slag: 500 siklar myrradropp, hälften så mycket kanel av finaste slag, alltså 250 siklar, likaså 250 siklar kalmus av finaste slag, vidare 500 siklar kassia, efter helgedomssikelns vikt, och en hin olivolja. Och du skall göra en helig smörjelseolja av detta, en konstmässigt beredd salva. Det skall vara en helig smörjelseolja.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentar: