07 december, 2015

Stå fasta...Tänk på en gammaldags handlykta, man bar med sig ut i mörkret. Det var en stearinljus -  eller oljelampa, och den lyste upp bara ett litet kort stycke i mörkret. Med försiktiga steg travade man framåt och medan man fortsatte gå lyste ytterligare vägstycken upp - men fortfarande bara en liten bit i taget! Det påminner mig om vandringen tillsammans med Jesus. Han har ordnat det så att vi hela tiden är beroende av Honom för att komma rätt, mot det mål dit Han vill ha oss. 

Ibland blir jag påmind om små ord som jag fått på vägen och som jag känner hjälper mig ibland att komma rätt. Jag delar några av dem med dig här.

  • Be, be, be... När vi ber börjar Gud att operera, änglarna sätter sig i rörelse. Låt Ordet (Guds ord, Bibeln) vara en lykta på din stig! Vinn själar! Tala om Jesus!

  • Stå fast vid Jesus i alla väder! Inga kompromisser! Tjäna Gud och försök inte att behaga människor! Lev ut kärleken från Gud, tala kärlek! Nu går vi in i en mycket allvarlig tid! Stå fasta!

  • Förbered dig NU! Gå i bön! Gråt ut inför Gud om människors frälsning och be för landet! LÄS Guds ord, eller SPELA Bibeln elektroniskt ifall du inte vill läsa, då kan du lyssna i stället. Fyll dig med Ordet! Det blir din styrka, det läggs in i ditt minne och finns där och kommer dig till hjälp när du bäst behöver det!


Fyrbåken blinkar:


(Matteusevangeliet kapitel 20 verserna 25 - 28)

Men Jesus kallade till sig dem och sade: "Ni vet att härskarna är herrar över sina folk och att furstarna har makten över folken. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er skall vara de andras tjänare, och den som vill vara den förste bland er skall vara de andras slav. Inte heller Människosonen har kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentar: