25 december, 2016

Ett Barn är fött på denna dag...


GOD VÄLSIGNAD FRIDFULL JUL 
önskar Fyrbåkenbloggen 
och
Fyrbåken bok och present!
I dag hyllar vi Jesus - konungarnas Konung och herrarnas Herre! Han kom till oss för ett enda syfte  - att betala priset för alla våra synder, för att vi skulle få bli frikända. Om du inte har bestämt dig för att ta emot det erbjudande som Jesus sträcker till dig, så dröj inte!!!Fyrbåken blinkar:


(Lukasevangeliet kapitel 2 verserna 8 - 14)

I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin hjord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem och  Herrens härlighet lyste omkring dem, och de greps av stor förfäran. 

Men ängeln sade till dem: "Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. I dag har en Frälsare fötts åt er i Davids stad, Han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er: ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba." 

Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud: Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem Han har utvalt."


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentar: