30 april 2017

Blogger kan inte tillhandahålla tekniken för att lägga in bilder...

Åter igen kan inte Blogger tillhandahålla teknik så vi kan lägga in bilder. Det är nog snart dags att lämna Blogger och gå över till en annan plattform för bloggen. Vi får avvakta och se om de får igång tekniken. Kanske dags att flytta över till någon som har bättre teknisk kontroll och som är mån om sina användare. Nu har problemet med att det inte går att lägga in bilder pågått en längre tid och det borde inte vara så här med ett företag som Blogger, som har lång erfarenhet. En stor besvikelse!