02 februari, 2018

Stå frimodigt upp för din tro...


Jag undrar varför så många kristna är så rädda att skilja sig från mängden och säga ifrån när de  möter lögnen i olika förklädnader? Vi måste stå upp för Sanningen även när det kostar på. Gud har själv utvalt oss för att vara salt och ljus då duger det inte att flyta med strömmen av rädsla för att bli hånad och föraktad. Jesus sa oss det i förväg att lärjungen inte ska förvänta sig att bli bättre behandlad än hans Herre hade blivit. Och vi vet hur Jesus hånades och bespottades. Men Han vann också massor av människor som räddades för evigheten och det är vårt uppdrag. Inte att vika undan, för att det är obekvämt att stå upp för Sanningen, utan i stället frimodigt tala ut om vår tro, berätta vad det har betytt för oss och på så sätt hjälpa andra att också finna den vägen. 

Jag förstår mig inte på dem som säger att vi ska ligga lågt och inte tala om vår tro öppet. Om ingen hade berättat för mig om Jesus, så hade jag inte funnit vägen till Honom. Sedan Söndagsskolan så visste jag vem Jesus, Barna-vännen var, men Han hörde liksom inte till min vardag sedan jag blivit vuxen. Det var vi vanliga människor- och så var det "de religiösa". 

Men så hände det sig att en bekant hade blivit frälst och han hade varit djupt fast i inte bara spriten utan också andra droger. Han kom på vår fest innan vi som vanligt skulle ut på dans en lördagskväll. Han var nykter och lyste av glädje. Han berättade för oss hur han hade fått sitt liv förvandlat och i mitt hjärta kände jag direkt ett sug efter att höra mera. Timmarna innan vi for till dansen passade jag på att tala med mannen och förundrat se på hur förvandlad han var. 

Resten av kvällen gick i fest och sus och dus och jag tänkte inte så mycket mera på vad vännen hade sagt. Men dagen därpå, i stillheten, kom det tillbaka och jag kände en så stark längtan att själv få uppleva samma sak.  Den här vännen teg inte om sin kristna tro, han skämdes inte eller gömde den undan. Tack vare det så väckte han längtan hos flera att också fortsätta att söka sig vägen fram till Jesus och få bli befriade och upprättade på nytt. 

Så älskade vän som läser detta, tänk på att när det här livet är slut och det är dags för hemfärd, så är ingenting av värde annat än de människor som genom vårt vittnesbörd har blivit räddade. Vi får lämna allt här på jorden, men de människor som har blivit frälsta de är vår skatt, vår dyrbaraste skatt. Det är detta som är vårt uppdrag! Läs Fyrbåkens blinkning i dag! 

Fyrbåken blinkar:

(Matteusevangeliet kapitel 28 vers 18 - 19)

Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: "Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut."


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentar: