31 mars, 2018

Dagen före uppståndelsedagen...

 Påskens glädje


Idag är det påskafton. Många barn gläder sig över påskbrev med godis eller påsk-korgar eller vilken tradition man nu lever i. Det är lite olika på olika ställen i Sverige. De vuxna ger varandra också gåvor, blommor, godis och kommer tillsammans för att samlas och äta god påskmat. 

Jag tycker det är en bra dag att glädja sig på, för i morgon, Påskdagen, så uppstod Jesus igen ifrån de döda, precis som Han sagt. Det blir alltid som Jesus säger, det behöver vi inte tvivla på. Han ÄR Sanningen och någon lögn finns inte i Honom. Det är en så stor glädje för oss som tror och inser vad detta betyder att Jesus på korset betalade priset för våra synder så att vi kunde gå fria. Han har också gett oss ännu ett löfte - Han ska komma tillbaka för att hämta oss hem till sig. Under tiden håller Han på att bereda plats för oss. I min Faders hus finns många rum, sa Han till oss och jag går bort för att bereda plats för er. Läs i Fyrbåkens blinkning mer om detta idag. 

 Kommer man till himlen om man är snäll eller religiös?

Ingen kommer till himlen för att man är snäll. Eller hjälpsam. Eller vad annat det nu kan vara som man räknar till sin fördel. Detta är ju bra, men om det viktigaste fattas så hjälper inga goda gärningar. Det absolut avgörande är att du har bett Jesus om syndernas förlåtelse, vänt om från synden, och börjat umgås och ha en relation med Jesus. Det är INTE religion som hjälper! Tvärtom, religion dödar tron och den religiösa anden är livsfarlig att sätta tilltro till. Jesus själv avskydde detta. Han sa om fariséerna, att de hade ett yttre som inte speglade det inre. Han sa att de var som vitkalkade gravar, fina på utsidan men inuti fulla av orenhet. Så religion och att vara fin i kanten, hjälper ingen till himlen.

Att vandra med Jesus

Nej inget mer behövs än att vi ångrar vår synd av hela vårt hjärta, tar emot Syndernas förlåtelse, vänder om från synden och ber Jesus att visa oss vägen, talar med Honom varje dag, läser Hans Ord, för det är ju där Han talar till oss. Om vi bara ber om saker för egen del och inte lyssnar till vad Han själv säger till oss så går vi miste om vägen. För Ordet, Bibeln,  är en lykta på vår stig, det lyser upp vägsträckan framför oss så vi ser vad som är Guds väg. Det är bra att ha en kristen församling eller kristna vänner att umgås med, men för dig som tycker att det är ett för stort steg att ta in i en församling, börja med att närma dig Jesus i din ensamhet eller tillsammans med andra kristna, så ska Han närma sig dig. Från den dagen då vi ger vårt liv till Jesus, ber om syndernas förlåtelse och ber Honom att ta hand om oss så börjar en sorts livets skola där vi börjar förvandlas utan att vi kanske märker det själva. Jesus som känner allt som döljer sig inom oss har inte bråttom, Han vet exakt vilken takt vi orkar hålla för att växa och förvandlas bort från det gamla och fram emot det nya som Han har berett åt oss. Var säker på att har du bett Honom om syndernas förlåtelse från ett uppriktigt hjärta, så HAR HAN FÖRLÅTIT DIG! Han har lovat att inte visa bort någon som kommer till Honom. 

 Han vann en evig seger

Så när du nästa gång ser Jesus på korset och det är påsk så tänk inte att Han var någon som de dödade, ett orättvist mord bara. Nej, Jesus kunde ha kallat på tusentals änglar om Han velat och klivit ner från korset. Men det var för detta enda Han kom till jorden, för att betala priset för dig och mig, så våra synder skulle kunna bli förlåtna och för att våra sår skulle kunna bli helade. Han vann på korset en jordskredsseger över det onda, en evig seger! Det onda är verksamt på jorden i dag och fienden är vred och gör allt för att hinna att bedra så många som möjligt innan hans tid är ute. Därför behöver vi hålla oss tätt, tätt intill vår Herde Jesus Kristus, så inte fienden får en enda chans att bedra oss. OM det händer så gäller det att snabbt vända tillbaka till Jesus, be om förlåtelse och ta nya tag! 

En riktigt GLAD OCH VÄLSIGNAD PÅSK önskar Fyrbåkenbloggen till Dig!  


Fyrbåken blinkar:

(Johannesevangeliet kapitel 14 vers 1 - 6)
Jesus sade detta till sina lärjungar:
"Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. I min Faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så skall jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni skall vara där jag är. Och vägen dit jag går, den känner ni."
Tomas sade: "Herre vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen"? 
Jesus svarade: "Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentar: