01 april, 2018

Han är uppstånden...
Graven är tom! Jesus är inte där- Han är uppstånden! 


Det är en levande Herre vi har. Han är inte död och Han är inte heller en gud gjord av sten, lera eller trä. Han är högst levande och sitter på Gud Faderns högra sida i Himlen. Men Han kommer tillbaka. Stunden vet Han inte ens själv, inte heller himlens änglar känner till den stunden, endast Fadern vet när det är dags för Jesus att återvända till jorden. I dag på Påskdagen, gläder vi oss åt att graven är tom och att allt blev precis så som Mästaren hade sagt oss i förväg! Han uppstod igen på tredje dagen.

När jag ser på nedanstående bild så tänker jag ofta på att det är som om Jesus står och spanar ut mot jorden och gör sig redo för avfärd för att komma till oss en andra gång.


Fyrbåken blinkar:

(Johannesevangeliet kapitel 20 vers 11 - 18)


11Maria stod utanför graven och grät. Och medan hon grät lutade hon sig in i graven. 12 Hon fick då se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat, den ene vid huvudets plats, den andre vid fötternas. 13 Och de sade till henne: "Kvinna, varför gråter du?" Hon svarade: "De har tagit bort min Herre, och jag vet inte var de har lagt honom." 14 När hon hade sagt det, vände hon sig om och fick se Jesus stå där, men hon förstod inte att det var han. 15 Jesus sade till henne: "Kvinna, varför gråter du? Vem söker du?" Hon trodde att det var trädgårdsmästaren och sade till honom: "Herre, om det är du som har fört bort honom, så säg mig var du har lagt honom, så att jag kan hämta honom." 16 Jesus sade till henne: "Maria." Då vände hon sig om och sade till honom på hebreiska: "Rabbuni" - det betyder lärare. 17 Jesus sade till henne: "Rör inte vid mig, ty jag har ännu inte farit upp till Fadern. Men gå till mina bröder och säg till dem att jag far upp till min Fader och er Fader, till min Gud och er Gud." 18 Maria från Magdala gick då och berättade för lärjungarna att hon hade sett Herren och att han hade sagt detta till henne.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentar: